لامپ های ال ای دی

در راستای اقدامات حمایتی دولت در جهت تعویض لامپ های رشته ای و CFL با لامپ های فوق کم مصرف (LED) این شرکت اقدام به اجرای طرح ویژه ای جهت تسهیل مجهز شدن اماکن مسکونی و تجاری به لامپ های بسیار کم مصرف ال ای دی با شرایط ذیل نموده است:

کاهش قیمت لامپ های ال ای دی
دریافت کلیه لامپ های قدیمی بر طبق تعرفه قیمت مصوب شده (جدول شماره ۱)
تحویل لامپ LED با شدت نور های مختلف
دریافت مابه التفاوت لامپ LED و لامپ قدیمی

تبصره ۱: به دریافت یک عدد لامپ از هرنوع یک عدد لامپ LED تحویل می گردد.

صفحه لامپ های ال ای دی

جدول شماره ۱
لامپ رشته ای سرپیچ بزرگقیمت مصوب
ريال
لامپ رشته ای سرپیچ کوچک (شمعی)قیمت مصوب
ريال
لامپ CFL سرپیچ بزرگقیمت مصوب
ريال
لامپ CFL سرپیچ کوچک (شمعی)قیمت مصوب
ريال
۴۰w۲۵,۰۰۰۴۰w۲۰,۰۰۰۹w۳۰,۰۰۰۶w۲۵,۰۰۰
۶۰w۲۵,۰۰۰۶۰w۲۵,۰۰۰۱۱w۳۵,۰۰۰۹w۳۰,۰۰۰
۱۰۰w۳۰,۰۰۰۲۳w۴۰,۰۰۰۱۱w۳۵,۰۰۰
۲۰۰w۳۵,۰۰۰۲۶w۴۵,۰۰۰
۳۵w۵۰,۰۰۰
UA-106955259-1 //]]>