نورپردازی استخرنورپردازی استخر، آبنماها ، برکه ها و آبشار ها

نورپردازی آبنمانورپردازی استخر راه حلی مناسب جهت زیباسازی استخرهای شخصی یا آبنماها در مکان های عمومی می باشد. نورپردازی استخر و نورپردازی آبنما توسط انواع چراغ استخری انجام میشود.

نخستین اصل در نورپردازی آبنماها این است که منبع نور را از نظر پنهان کنیم.

یکی از راه های مناسب جهت نورپردازی آبنماها، استفاده از چراغ فواره ای می باشد.

یک روش برای پنهان کردن منبع نور، افزودن فواره است. (فواره ها را بالای منبع نور قرار داده به طوری که فوران آب، منبع نور را بپوشاند).

با تغییر رنگ، جهت و شدت تابش نور روی آب برای ایجاد افکت های مختلف توصیه می شود:

اگر تجهیزات قرار است در زیر آب قرار گیرند، اثر نور و گرما بر ارگانیسم های زنده زیر آب مورد ملاحظه باشند.

وقتی آبنماها عنصر اصلی در منظر هستند بهتر است از داخل نورپردازی شوند و اگر عنصر اصلی نیستند از بیرون

نورپردازی ساحل ها و لبه اقیانوس ها می توانند باعث آلودگی نوری قابل ملاحظه ای گردند (انعکاس در آب). بنابراین کاربرد آن باید محدود به موقعیتهای خاصی شود.

در نورپردازی آبنماها استفاده از لامپ های حرارتی توصیه می شود.

در آبگیرها و برکه ها نورپردازی گیاهان حاشیه آبگیر و انعکاس نور در آب توصیه می شود نه نورپردازی داخل آب. (به علت وجود خزه ها)

سیستم روشنایی در آب و آبنماها الزاما باید از اصول حفاظتی برخوردار باشند.

تجهیزات نورپردازی آبنما باید مانع دخول آب باشند.

تجهیزاتی که زیر آب قرار نمی گیرند توصیه می شود در درختان یا سازه های مجاور، روی زمین یا روی سازه آہنما نصب شوند.

علاوه بر نصب تجهیزات، به نگهداری و دسترسی آن نیز باید توجه کرد.

UA-106955259-1 //]]>