UA-106955259-1نورپردازی نمای رومی - صنایع روشنایی صبا ال ای دی
نورپردازی ساختمان نمای رومی

نورپردازی نمای رومی

توضیحات پروژه

در قدم اول با بررسی میدانی این پروژه به این نکته می رسیم که با توجه به نورپردازی نمای ساختمان نوساز روبرویی این پروژه ، و همچنین نور محیطی موجود نیاز به یک نورپردازی با توان بالا برای جلوه بیشتر ساختمان می باشد.

همانطور که در تصویر این پروژه مشخص است یک نمای رومی با المان های ساده و پر تکرار داریم که علاوه بر تقارن شرقی –غربی ساختمان یک تقارن هم در امتداد ارتفاع ساختمان داریم به این صورت که دو طبقه اول و دوم و طبقات چهارم و پنجم نسبت به طبقه وسطی یعنی طبقه سوم متارن هستند و در این بین طبقه سوم متمایز از سایر طبقات می باشد.

المان پر تکرار این نما ستون های ساده به همراه کتیبه های پای ستون می باشد که همگی با سادگی تمام والبته تقارن های موجود زیبایی خاصی به ساختمان داده اند. همانطور که در بخش نورپردازی انواع نماها بیان شد نورپردازی نمای رومی با بهره گیری از نورپردازی تاکیدی به تاکید المان های پرتکرار موجود در نما می پردازد. در این پروژه هم پس از ارائه طرح پیشنهادی و موافقت کارفرما، جمع بندی بر این مبنا قرار گرفت که علاوه بر ستون ها، پای ستون ها نیز نورپردازی شود تا جلوه بیشتری به کار داده شود. اما شاید مهمترین بخش نورپردازی این ساختمان مربوط به تاج ساختمان است که بمنظور جلوه هرچه بیشتر این المان نور شدید تری به این قسمت ساختمان اختصاص داده شد.

محصولات به کار رفته:

  1. والواشر دو لاین

  2. پروژکتور در توان های مختلف

UA-106955259-1 //]]>