جنس بدنه

آلومینیوم

درجه حفاظت

IP54 

طیف نور

660nm,630nm,460nm,430nm ( فول اسپکتروم )

توان(w)

5

مساحت نور دهی

0.25 متر در 0.25 متر

UA-106955259-1 //]]>