جنس بدنه

آلومینیوم

درجه حفاظت

IP65 (ضد آب)

طیف نور

660nm,630nm,460nm,430nm

توان(w)

18

مساحت نور دهی

0.5 متر در 0.5 متر

UA-106955259-1 //]]>