چراغ هشدار

چراغ هشدار

چراغ هشدار

اینگونه چراغ ها جهت دادن هرگونه هشدار یا نشان دادن راه به افراد مورد استفاده قرار می گیرد.
صنایع روشنایی صبا آمادگی تولید این محصولات را در انواع صنعتی ، ضد آب و ضد انفجار دارد.

 

UA-106955259-1 //]]>